Autobusmi sa vinou radnice tento aj budúci rok vozíme drahšie

Mesto Trnava podpísalo v roku 2009 ešte vtedy so SAD Trnava rámcovú zmluvu na poskytovanie mestskej autobusovej dopravy (MAD). Aj vzhľadom k tomu, že SAD plánovala výrazne obmeniť vozový park pomocou eurofondov, zmluva sa nutne uzavrela do konca roku 2017

pošli na vybrali.sme.sk
 

Autobusmi sa vinou radnice tento aj budúci rok vozíme drahšie

Úlohou nového vedenia mesta bolo v roku 2017 vyhlásiť novú verejnú súťaž na poskytovateľa tejto služby. „Vzhľadom na to, že sa plánovalo opäť víťaza zazmluvniť na 10 rokov a finančné náklady predstavovali niekoľkomiliónovú sumu, išlo o nadlimitnú súťaž, ktorá sa riadi smernivou Európskej únie o doprave. Tá stanovuje, že zámer mesta musí byť zverejnený v európskom vestníku maximálne rok a minimálne pol roka pred vyhlásením verejného obstarávania. Primátora Petra Bročku som na to upozorňovala už v januári 2017, no ten sa rozhodol zariadiť inak,“ uviedla bývalá vedúca útvaru verejného obstarávania na mestskom úrade Marcela Branišová.

Radnica sa rozhodla tento problém riešiť dodatkom k zmluve. „To však zo zákona nebolo možné. Preto sa napokon vyhlasovali nadlimitné súťaže vo vestníku, ktoré však boli zrušené, lebo bol len jediný uchádzač – Arriva. Táto spoločnosť si začala klásť vlastné podmienky a mesto bolo donútené postupne zjemňovať svoje prísne požiadavky v technickej špecifikácii na dodávateľa služby tak, aby to vyhovovalo druhej strane. Lenže ani druhá súťaž nebola úspešná, lebo Arriva neakceptovala ani mäkké pravidlá,“ objasňuje Marcela Branišová.

A tak sa začali robiť „podivné“ zmluvy, ktorými sa od roka 2018 obe strany riadili. „Napokon sa mesto rozhodlo urobiť priame rokovacie konanie, pri ktorom je možné osloviť len jedného uchádzača. Lenže zákon stanovuje presné podmienky, kedy je to možné. Mesto využilo to, že v predchádzajúcej súťaži daná ponuka niekoľkonásobne prevyšovala predpokladanú hodnotu zákazky, vylúčilo túto ponuku Arrivy, no napriek tomu v priamom rokovacom konaní pozvalo Arrivu na rokovanie o podmienkach a uzatvorilo s Arrivou zmluvu, ktorá je úplne za iných podmienok a pokračuje cez dodatky. Verejné obstarávanie sa robilo na príkaz vedenia mesta a preveruje ho Úrad pre Verejné obstarávanie (ÚVO) aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), pretože je podozrenie z kartelovej dohody,“ dodala Marcela Branišová.

Ako poznamenala, radnica sa k tomuto neštandardnému kroku odhodlala z obavy, že by od roku 2018 nemali občania k dispozícii MAD a nechce si priznať pochybenie, že podcenilo legislatívne pravidlá.

Dokonca ani neuvažovalo nad nutnosťou začatia verejného obstarávania, pretože financie na spracovanie verejného obstarávania a odborné konzultácie sa po prvý raz objavili až v návrhu na rok 2018 (30-tisíc eur) a po druhý raz v návrhu rozpočtu na rok 2019 (10-tisíc eur).

Keď sme sa opýtali na daný stav druhého viceprimátora Trnavy Mateja Lančariča, ubezpečil nás, že veľké verejné obstarávanie na poskytovateľa služby MAD sa už pripravuje. „Momentálne v tejto veci konajú pracovné skupiny, ktoré kreujú návrh , trasovanie, vozový park, cestovné poriadky a všetky podklady pre verejné obstarávanie, ktoré by sa malo spustiť v priebehu budúceho roka,“ uviedol.

Keďže pôvodnú zmluvu s SAD mesto neuzavrelo cez verejné obstarávanie ale napriamo, nemohlo v roku 2018 ani využiť možnosť jej predĺženia o päť rokov za pôvodných podmienok, čo by bolo pre mesto ekonomicky výhodnejšie. Koľko aktuálne mesto platí Arrive za poskytované služby, je otázne, pretože zmluvu s touto spoločnosťou sme na mestskom webe nenašli, čo považujeme za netransparentné, keďže sa tam nachádzajú aj pôvodné zmluvy a dodatky.

Preto len vieme, že v decembri minulého roka uzavrelo mesto s Arrivou zmluvu na tri mesiace od 1.1.2018 do 31.3.2018 a potom ďalšiu zmluvu od 1.4.2018 do 30.6.2018. Za týchto šesť mesiacov sa mesto zaviazalo Arrive zaplatiť 767 242 eur bez DPH. Keďže ale mesto nie je platcom DPH, konečná suma narastie, a keď ju na základe záverečného účtu mesta porovnáme s rokom 2017, mesto MAD za prvý polrok 2018 preplatilo zhruba o 368-tisíc eur!

Keďže pokračovanie tejto zmluvy zverejnené nie je, iba dodatok z 26.6.2018, ktorým sa z dôvodu nápravy zistení ÚVO upresnili termíny plnenia zmluvných strán, máme za to, že za podobných podmienok sa bude služba vyplácať aj za druhý polrok 2018 a aj v roku 2019. Na dva roky totiž mesto s Arrivou plánovalo podpísať kontrakt už pri prvom verejnom obstarávaní, keď si dalo do technickej špecifikácie podmienky ako 34 autobusov, 60 vodičov a 14 liniek MAD a vysoké sankcie za neplnenie zmluvy. Napokon z toho ostalo len 34 autobusov, vodičov podľa potreby a 13 liniek MAD. Plány nového vedenia radnice jazdiť lacnejšie, viac a pravidelnejšie tak očividne stroskotali.

Pre porovnanie, čo sme vyčítali zo zmlúv a ich dodatkov:

V roku 2009 stála mesto úhrada výdavkov za výkony vo verejnom záujme (MAD) 885 924 €

V roku 2014 bola spomínaná úhrada vo výške 1 265 429 € za 1 009 377 plánovaných tarifných kilometrov

V roku 2015 klesla na 1 136 534 € za 1 024 500 plánovaných tarifných kilometrov

V roku 2016 vzrástla na 1 391 414 € za 1 043 330 plánovaných tarifných kilometrov

V roku 2017 klesla na 1 104 261 € (nepoznáme údaj o plánovaných tarifných kilometroch)

V roku 2018 vzrastie podľa dostupných údajov úhrada na 1 841 380 € za naplánovaných 1 044 560 tarifných kilometrov

Ak porovnáme realitu roka 2016 a zmluvami na rok 2018, pri takmer rovnakých tarifných kilometroch vzrastie cena tejto služby a takmer 800-tisíc eur! Ak vezmeme do úvahy, že v rozpočte mesta na rok 2018 je naplánovaných na úhradu MAD len 1,3 mil. eur a na rok 2019 1,5 mil. eur (rok 2017 1,29 mil. eur), určite mesto so zdražovaním plánovalo, ale je otázne, či sa aj zvládne do týchto plánov vmestiť.

Gabo Kopúnek

9. 11. 2018 13:00 | Aktuality
 
pošli na vybrali.sme.sk