Absurdita! Bročka za porušenie zákona povýšil mestskú právničku Tomašovičovú

Príbeh Ladislava Vadoviča nie je Trnavčanom neznámy, písali sme o ňom niekoľkokrát. Ako občan Trnavy bojuje za pravdu a aby ju mohol preukázať, požaduje od mesta sprístupniť isté informácie.

pošli na vybrali.sme.sk
 

Absurdita! Bročka za porušenie zákona povýšil mestskú právničku Tomašovičovú

Situácia zašla až tak ďaleko, že mesto si objednalo právne služby, ktorými chce eliminovať podávanie žiadostí Ladislava Vadoviča o sprístupnenie informácií. V jednej veci však prestrelilo, v objednávke na právne služby a v dodatku zmluvy o poskytovaní právnych služieb mesto zverejnilo osobné údaje Ladislava Vadoviča, čím porušilo zákon o ochrane osobných údajov. Skonštatovala to už aj Okresná prokuratúra Trnava.

Objednávku v znení „Spracovanie právneho stanoviska k žiadostiam o informácie žiadateľa L. Vadoviča, bytom A. Kubinu 6, Trnava, s cieľom eliminovať opakujúce sa žiadosti žiadateľa., množ.: 20 ks, jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 1 200,00 EUR“ za mesto vystavila JUDr. Jana Tomašovičová, súčasná zástupkyňa prednostu a vedúca odboru právneho a majetkového. V zmysle dodatku k zmluve o poskytovaní právnych služieb mesto platí zazmluvnenému advokátovi 84 eur za každú aj začatú hodinu poskytnutia právnych služieb vo veci (ne)sprístupňovania informácií Ladislava Vadoviča.

Porušenie zákona o ochrane osobných údajov voči Ladislavovi Vadovičovi trvalo takmer rok. Mesto vo veci porušovania zákona o ochrane osobných údajov občana Vadoviča začalo konať až na základe anonymného podnetu v septembri tohto roka. Samotný poškodený Ladislav Vadovič podal mestu v septembri námietky na neoprávnený zásah do práv a právom chránených záujmov a uplatňoval si tiež právo na ochranu osobných údajov a súkromia.

Mesto mu dvakrát odpísalo, že sa mu za zverejnenie osobných údajov ospravedlňuje. Neverejne. Takéto neverejné ospravedlnenie, keďže k neoprávnenému zásahu a poškodeniu osobných údajov Ladislava Vadoviča došlo verejne, je pre neho nepostačujúce a domáha sa verejného ospravedlnenia, ktorého sa mu nedostalo.

Mesto svoj prehrešok odôvodnilo technickou chybou, ktorá je však v takejto veci, pokiaľ ide o porušenie osobných údajov a zásah do súkromia, bezpredmetná, keďže občianskoprávna ochrana osobnosti je založená na objektívnom zodpovednostnom princípe. To znamená, že mesto nesie objektívnu zodpovednosť za neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti.

Voči JUDr. Tomašovičovej nebola za takéto závažné porušenie zákona o ochrane osobných údajov a za konanie v rozpore s etickým kódexom zamestnancov mesta Trnava vyvodená žiadna zodpovednosť. Naopak, čo je absurdné, bola za takéto protiprávne a neetické konanie primátorom Bročkom „povýšená“ do funkcie zástupkyne prednostu úradu.

Mesto poslalo Ladislavovi Vadovičovi dva listy. V jednom liste mesto uvádza, že vzniknutým stavom bola porušená ochrana osobných údajov Ladislava Vadoviča, v druhom liste toto dementuje a uvádza, že nebol porušený zákon o ochrane osobných údajov.

Ladislav Vadovič sa preto obrátil i na príslušnú prokuratúru, ktorá ešte v septembri tohto roka skonštatovala porušenie zákona o ochrane osobných údajov. Tiež sa obrátil na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý mestu adresoval výzvu, aby sa k podnetu Ladislava Vadoviča vyjadrilo a súčasne mesto upozornil na možnosť uloženia pokuty za neplnenie alebo porušenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov do výšky 10 miliónov eur.

Vecou sa taktiež už zaoberá verejná ochrankyňa práv Slovenskej republiky. Ladislav Vadovič sa domáha verejného ospravedlnenia od JUDr. Tomašovičovej a primátora Bročka a nemajetkovej ujmy v peniazoch.

8. 11. 2018 5:31 | Aktuality
 
pošli na vybrali.sme.sk