Petrovi Bročkovi pred štyrmi rokmi k triumfu pomohol laxný prístup protikandidátov

Podľa prieskumu verejnej mienky agentúry AKO by Peter Bročka obhájil primátorský post. A to s dosť výrazným predstihom. Čo sa stalo či, naopak, nestalo, že celkom neznámy človek za šesť rokov dokázal nasmerovať myslenie Trnavčanov tam kam chce?

pošli na vybrali.sme.sk
 

Petrovi Bročkovi pred štyrmi rokmi k triumfu pomohol laxný prístup protikandidátov

Keď mohli Bročku uzemniť ešte v zárodku, nechali ho devastovať nielen mestskú zeleň, ale aj vlastné politické ambície. Takto nenchal zarásť parčík pri Morovej kaplnke už ako primátor.

 

V tomto prehľade sa pokúsime odhaliť viaceré súvislosti. Hneď v úvode poznamenávam, že Peter Bročka si svoje postavenie v trnavskej občianskej spoločnosti vybudoval sám, no s veľkým prispením vtedajších predstaviteľov mesta. Svoju dobrovoľnícku prácu začal niekedy v roku 2012 ako správca trnavskej podstránky portálu Odkaz pre starostu. Do povedomia Trnavčanov sa však dostal vďaka priestupku, za ktorý ho nik nepotrestal! V máji 2013 bez povolenia zasahoval do právomocí samosprávy a pokosil trávnik v Ružovom parku. Svoju aktivitu nezabudol zvečniť na sociálnej sieti a v miestnych novinách. Radnica – vtedajší primátor Vladimír Butko i viceprimátor Bystrík Stanko boli o tomto protiprávnom kroku oboznámení, no na počudovanie zamestnancov mestského úradu prikázali voči nemu nekonať. Neskôr priznali, že urobili veľkú chybu!

 

Starostlivosť o zeleň

Aktivista Bročka totiž dostal krídla a niekedy samozvane, inokedy s povolením mesta začal skrášľovať svoje okolie. Ešte koncom mája 2013 chcel pokosiť trávnik okolo sochy kozmonauta na Námestí Slovenského učeného tovarišstva, no predbehla ho správcovská firma. Tak aspoň plechovú sochu Gagarina poumývali. Aj maľovanie plotov či revitalizácia detských ihrísk zožala veľký úspech nielen na sociálnych sieťach, ale aj medzi obyvateľmi sídlisk, ktorí sa začali dobrovoľne do aktivít Lepšej Trnavy zapájať.

Peter Bročka však chcel viac. Využil tlak verejnej mienky a donútil mesto k ďalšiemu, pre neho dôležitému kroku, starostlivosti o zeleň na Kalvárii a neskôr aj pri Morovej kaplnke na Kopánke. Jeho entuziazmus však po podpísaní adopčnej zmluvy medzi mestom a Lepšou Trnavou netrval dlho. Zistil, že starostlivosť o zeleň nie je módnou záležitosťou na jeden poldeň, o zeleň sa treba starať komplexne a pravidelne. Od mesta mal príkaz kosiť Kalváriu aj s tým nadväzujúcimi prácami raz za tri týždne. Lepšia Trnava to nezvládala.

Bročka a jeho priatelia sa rozhodli v júni 2013 usporiadať na Kalvárii motivačný míting pre nových aktivistov. V rámci neho chceli najskôr pokosiť trávu a potom si urobiť piknik. „V sobotu chystáme prvú akciu na Kalvárii s tým, že traktorovou kosačkou budeme kosiť už v priebehu štvrtka. Nepokosená ostane len menšia časť pre dobrovoľníkov v sobotu. Chceme tam mať aj občerstvenie, resp. piknik - je potrebné túto akciu nejako oficiálne ohlásiť na meste, resp. žiadať o oficiálny súhlas?“ pýtal sa Bročka mailom mestského úradu. Súhlas na akciu dostal, no zarážajúci je obsah mailu adresovaný Bročkovi 27. júna 2013.

„Dobrý deň, na základe Vami nižšie uvedenej informácie, že dokončenie prác v parku P. Lišku (Kalvária) bude vykonané do stredy tohto týždňa, sme vykonali dnes kontrolu dokončenia nedorobkov. Na kontrole sme zistili, že žiadne z reklamovaných nedorobkov neboli vykonané, t. j. neboli poobkášané stromy, nebola pokosená trávnatá plocha medzi svahom Trnávky a priľahlým chodníkom, neboli dokosené plochy pod stromami pri okraji komunikácie a plochy pozdĺž okraja komunikácie, ktoré neboli dokosené a nebola pokosená plocha pri betónovom múre pri skupine drevín a neboli odvezené pozostatky (kôpky) pokosenej trávy.  Takúto dlhú dobu na celkovú úpravu parku - pokosenie netolerujeme žiadnej spravovateľskej firme. Ak sa začne na určitej ploche kosiť, tak sa z nej odchádza až po ukončení všetkých prác. Práce (kosenie) v parku P. Lišku spravovateľská firma zrealizuje za dva až tri dni. Kosenie z Vašej strany začalo 13.6.2013, od tej doby prebehli už dva týždne a kosenie nie je dokončené. Preto Vás žiadame o urýchlené dokončenie prác a veríme, že počas Vašej druhej kosby nedôjde k vyššie uvedeným nedorobkom a práce budú vykonané v čo najkratšom termíne t.j. do 3-4 dní. Včera a aj dnes som bola taktiež pozrieť práce na Morovej Kaplnke. Včera neboli podaktoré plochy od víkendu dokosené a taktiež neboli odburinené záhony, ale pri dnešnej kontrole už bol záhon odburinený a pokosená plocha za kaplnkou, ale z boku záhrady rodinného domu nebol trávnik dokosený (viť foto), spravovateľská firma keď kosí, tak vyžínačkou pokosí aj vrch burín, ktoré vytŕčajú zo svahu tak, aby nepôsobili nesteticky (viď foto). Po včerajšom kosení  opäť bola uložená biologická hmota do rohu pri živom plote (viď foto). Preto Vás prosím o doobbkášanie predmetných plôch a zariadenie, aby nebola ukladaná biologická hmota v skrytých rohoch a na vrchu svahu. Za skoré zrealizovanie náprav Vám vopred ďakujem. Peter Zbyňovský, vedúci odboru komunálnych služieb.“

Ďalším nápadom Petra Bročku bolo vysadiť strom v parčíku pri Morovej kaplnke. Z pôvodne vysadenej lipy tam ostal len pník, tak ho chcel nahradiť, a to promptne ešte v júli. Našťastie k tomuto nešťastnému kroku nedošlo, keďže mu na meste vysvetlili, že stromy sa nevysádzajú v lete, ale na jeseň. Ťažko povedať, ako to Bročku zasiahlo, no opäť sa mu nepodarilo splniť to, čo sa v zmluve zaviazal. Druhá, júlová kosba na Kalvárii sa skončila pásmi nepohrabanej trávy, pri Morovej kaplnke nebola odstránená burina z vrchu svahu a neboli odburinené solitérne stromy. Výhrady k termínu kosby na Kalvárii mali aj veriaci, ktorých práce rušili pri bohoslužbách na sviatok sv. Cyrila a Metoda.

 

Peter Bročka sa zapísal do povedomia Trnavčanov nelegálnym pokosením Ružového parčíka a využil pritom naivitu niektorých novinárov. Teraz chce Ružový parčík pretvoriť na svoj obraz, no nie dobrovoľnícky, ale za mestské peniaze.

Ani ďalšie kosenia sa nezaobišli bez pripomienok mesta ku kvalite prác, no namiesto toho, aby sa mesto Lepšej Trnave poďakovalo za ochotu a zverilo práce odborníkom, rozhodlo sa zmluvu s Lepšou Trnavou v januári 2014 predĺžiť o rok. Vraj z obavy negatívnej verejnej mienky. Jednoducho primátor nechcel ísť do konfliktu, pričom by mohol jasne zdokumentovať, že pre neplnenie zmluvných podmienok mesto v spolupráci pokračovať nebude.

Tu treba podotknúť, že Lepšia Trnava sa vedela lepšie mediálne predať ako mesto, možno preto tá obava, že by časť občanov nedokázalo mesto presvedčiť, že je v práve. Spokojne mohlo využiť aj nedorobené práce z decembra 2013, keď mestský úrad urgoval nevyhrabanie popadaného lístia z trávnikov, neodburinenie stromov, nedokosené plochy na Kalvárii a neodvezené kopy trávy po kosení. Tu spomeniem vyhlásenie Petra Bročku, že oni (Lepšia Trnava) po dohode s odborníkom okopávať okolie stromov nebudú!

Od januára 2014 sa Lepšia Trnava zmluvne zaviazala aj k jarnému vyhrabávaniu trávnikov na zverenom území. Keďže sa s týmito prácami už v iných lokalitách mesta začalo, mestský úrad sa pýtal Petra Bročku, kedy budú vyhrabávať trávniky oni. Tu vznikol problém v tom, že Lepšia Trnava chcela robiť vyhrabávanie strojovo, no mesto im to nedovolilo, preferovalo ručné vyhrabávanie tak, ako to robia správcovské firmy. Keďže Lepšia Trnava nemala dostatok ochotných rúk na manuálnu prácu, 17. marca 2014 Peter Bročka požiadal mesto, aby tieto práce na Kalvárii zverilo správcovskej firme.

Spravovanie zverenej zelene Lepšou Trnavou sa v ničom nezlepšilo ani v roku 2014. Naopak, zmenilo sa správanie Petra Bročku voči niektorým zamestnancom mestského úradu. Začal byť k nim arogantný, ba priam drzý, pričom sa neštítil osočovania v mailoch i telefonátoch. Navyše, zrejme v rámci predvolebnej prípravy, nedostatky svojej práce začal prekrývať poukazovaním na zle vykonanú prácu ostatných správcovských firiem.

Svoju anarchiu zavŕšil v období ohlásenia svojej kandidatúry na post primátora, keď naoko požiadal mesto o schválenie vizuálneho stvárnenia nového záhonu pri Morovej kaplnke. Keď sa pracovníčky mesta prišli 4. júna 2014 pozrieť na „miesto činu“, prekvapené zistili, že Peter Bročka porušil zmluvu s mestom a bez súhlasu tam už plánovaný záhon vysadil. Namiesto toho, aby predstavitelia mesta konali, ostali ticho.

Možno preto, že bolo dovolenkové obdobie, možno už primátor Butko, keďže ďalej už nekandidoval, nechal všetko plávať. Dokonca ani Bystrík Stanko, pre ktorého bol Peter Bročka volebným konkurentom, aktivistu nebral vážne a skôr sa koncentroval na odvracanie útokov zo strany kandidáta na primátora z tábora KDH.

Peter Bročka už bol k nezastaveniu. V rámci predvolebnej kampane osadil na Kalvárii nové lavičky, čo prilákalo väčšiu pozornosť verejnosti ako nepokosená Kalvária počas trnavského jarmoku či neodvezenie starých betónových pätiek pôvodných lavičiek a výkopovej zeminy. To, že Lepšia Trnava radšej kosila veľkú plochu uprostred Kalvárie ako na jej okrajoch, malo za následok rozmnoženie inváznej dreviny kustovnica, ktorá tam predtým nebola.

Keďže mestský úrad bojoval s Lepšou Trnavou o kvalitnejšie prevedenie prác aj po zvolení Petra Bročku za primátora, vedúci odboru komunálnych služieb bol odvolaný a pracovníčky referátu zelene šikanované, o čom sme písali vo vydaní č. 8. Rovnako sme na nekvalitnú a nedostatočnú prácu Lepšej Trnavy pri starostlivosti o zverené územia pranierovali počas štyroch rokov aj na stránkach našich novín. Ale o tom viac v inom článku.

 

Zopár fotografí z mestského úradu, ktorými upozorňovali Bročku a jeho družinu z nekvalitnej práce.

 

Fluktuant primátorom

V rámci predvolebného boja pred štyrmi rokmi oba súperiace tábory (KDH a Smer-SD) disponovali informáciou, ktorá mohla výrazne znížiť šance Petra Bročku na získanie postu primátora. Keďže ho nepovažovali za príliš veľkú hrozbu a skôr boli zahľadení do seba, ponechali si ju ako tajomstvo, ktoré vyplávalo na povrch až po voľbách. Sám som bol veľmi prekvapený, že o tom mlčali, pretože prinajmenšom, po škandále s piešťanským cétečkom, mohlo na tom získať politické body najmä KDH. Ale zaváhali, lebo chceli ostať až príliš „chrumkaví“.

Otec Petra Bročku, bývalý vysoký policajný funkcionár, bol a aj je dobrým kamarátom Vladimíra Poóra. Rovnako sa dlhoročne kamarátili aj ich synovia – Peter a Martin. Keďže sa Peter po absolvovaní vysokoškolského štúdia nedokázal zamestnať, jeho otec zašiel za Vladimírom Poórom s prosbou, aby mu pomohol. A tak od 1. novembra 2009 do 30. septembra 2010 pracoval Peter Bročka na Ministerstve dopravy SR, kým ho ovládala strana Smer-SD s ministrom Ľubomírom Vážnym. Ďalší čas strávil vo firmách Alpe Euroservice a C.S. Cargo Slovakia, v trnavskej nemocnici či na UCM Trnava. Nikde sa nezdržal príliš dlho, lebo bol nepoužiteľný. A tak opäť skončil vďaka Poórovi tretíkrát na železnici. Presnejšie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. To bola Bročkova najdlhšia pracovná skúsenosť, po ktorej skončil v roku 2014 na trnavskom úrade práce.

Keďže s úradom práce nespolupracoval, vyhodili ho z evidencie. Bročka túto situáciu verejne okomentoval tým, že sa chce sústrediť na volebnú kampaň. Vyplatilo sa mu to, hoci je doteraz nevysvetlené, z čoho, resp. z koho peňazí až do svojej inaugurácie žil. Možno si dostatočne nasporil z predchádzajúcich zamestnaní, možno ho živili rodičia, alebo mu na živobytie prispievali sponzori, ktorým mal po voľbách dlhy splatiť inak. Hovorí sa všeličo. Pravdou však ostáva, že bol prvým primátorom na Slovensku, ktorý sa do funkcie dostal ako neevidovaný nezamestnaný.

 

Kalváriu, o ktorú sa nedokázal riadne postarať, si zvolil za základ svojej kampane.

 

Kandidát ako z cukru

Peter Bročka využil obdobie nezamestnanosti naozaj dôsledne. Svedčí o tom množstvo dobrovoľníckych aktivít, hoci s tým spravovaním zelene to naozaj nebolo bohviečo. Zaujal však mladých ľudí, medzi nimi aj študentov FMK UCM Trnava, ktorí si z neho, aj na „príkaz“ vtedajšej dekanky Dany Petranovej, urobili „pokusného králika“.

Tu trošku odbočím. Na oplátku v roku 2018 navrhol Peter Bročka ako jediný člen správnej rady UCM dekanku Petranovú ako kandidátku na funkciu rektora školy. Aj napriek mediálnej špine, ktorú dekanka a jej ľudia šírili nielen medzi fakultami, ale aj na verejnosti, sa rektorkou nestala a 30. júna 2018 sa z fakulty musela porúčať. Skončilo sa jej funkčné obdobie dekanky a jej jedinou šancou ostať na UCM bolo len v pozícii rektorky.

Študenti FMK tak navrhovali rôzne formy marketingu Bročkovej kampane, ktorej dala povestný punc agentúra Cukru. Tá jeho zvolenie za primátora na svojom facebookovom profile okomentovala jednoducho – vyhrali sme voľby. Kreatívnu kampaň začala tvoriť v lete 2014, pričom často opakovaným ústredným motívom bola práve Kalvária, o ktorú sa Bročka akože vzorne staral. V kontexte s už publikovanými vecami je to na smiech či plač. Do tímu tvorcov kampane sa okrem agentúrnych zamestnancov dostali aj dvaja vysokoškoláci z FMK.

Cukru stojí aj za najväčším mediálnym klamstvom vtedajších volieb, ktoré ako senzáciu prevzali všetky médiá – Bročka vyhral voľby s jedným bilbordom. Celkovo totiž bol až na štyroch bilbordoch, hoci v inom prevedení. Taktiež bol propagovaný na ôsmich citylightoch a v podobe letákov a brožúrok schránkovaný do domácností. Ale marketingový účel to splnilo, táto reklama mu ostala dodnes a v duchu jej filozofie postupuje aj v tohtoročnej kampani. Jeho bilbord by ste zatiaľ hľadali márne, zvečnený je iba na začiatku pešej zóny na mestskej výlepnej ploche a do domových schránok prišla zatiaľ len jedna skladačka. Ak opäť vyhrá voľby, bude to nanovo mediálna senzácia.

 

Výhra volieb s jedným bilbordom bola len mediálna hra, na ktorú skočili takmer všetci.

 

Návrat k prieskumu

Keďže je v tomto období zakázané zverejňovanie predvolebných prieskumov, výsledky agentúry AKO dáme bokom. Hoci sa v éteri objavili správy o zmanipulovanom prieskume, za ktorým údajne stojí Igor Matovič (jeho prepojenie na agentúru AKO vysvetľoval nejaký komentátor na trnava-live), tu sa chcem zastať Blanky Říchovej ako medzinárodne uznávanej odborníčky na politické vedy, ktorá agentúru AKO vlastní spolu s manželom.

Ďalej by som chcel podotknúť, že v danom týždni robila agentúra AKO v Trnave prieskumy dva. Telefonicky na vzorke 500 respondentov. Výsledky oboch prieskumov síce favorizujú Petra Bročku, ale rozdiely medzi ním a ostatnými boli odlišné. K dispozícii mám pre študijné účely kompletne vypracovaný prieskum aj s metodikou a môžem potvrdiť, že až na jednu podstatnú maličkosť boli vysoko profesionálne.

Tá maličkosť spočívala v tom, že pre krátkosť času a pre zľahčenie si práce telefonistiek, zhruba na 90 percent boli obtelefovávaní tí istí respondenti. Vyhodnocujem to aj na základe toho, že mne volali s odstupom dvoch dní dvakrát, vždy v uvedenom termíne zberu dát, pre ktorý bola najdôležitejšia vstupná otázka, či sa respondent chce zúčastniť komunálnych volieb. Aj preto by som ako kandidát či volič nahádzal flintu do žita a vytrval vo svojom presvedčení ísť 10. novembra do volebnej miestnosti a podporiť svojich kandidátov na primátora a poslancov.

Gabo Kopúnek

5. 11. 2018 0:00 | Komentáre
 
pošli na vybrali.sme.sk
 

Komentáre

Pridať komentár
Formátovanie: hrubé  podčiarknuté  kurzíva