Netransparentné financovanie TIS akosi uniklo

Mesačník Novinky z radnice, ktorý vydáva mesto Trnava, je po obsahovej stránke vďaka svojej pestrej skladbe príspevkov a poskytovaniu zaujímavých informácií najlepším periodikom, aké samosprávy vydávajú. Nemyslíme si to len my, Novinky z radnice vysoko ho

pošli na vybrali.sme.sk
 

Netransparentné financovanie TIS akosi uniklo

Žiaľ, rebríček kvality takéhoto druhu sa na Slovensku nerealizuje. Zatiaľ si právo rozhodovať o kvalite a prínosnosti uzurpuje len nevládna Transparency International Slovensko, ktorej odborníkov zaujímajú iné kritériá. Podľa nich majú takéto periodiká slúžiť za účelom informovania obyvateľov o samosprávnych témach, ktoré pre komerčné média často nie sú dostatočne atraktívne.

 

Aj preto Novinky z radnice obsadili vo výročnej správe TIS druhé miesto. Samosprávne témy prinášali len na 18 percentách plochy, čo považujú za negatívny jav. Prekáža im, že sa v nich nepolitizuje. Títo „odborníci“ však nepostrehli zásadnú vec. Novinky z radnice sú apolitické, čo už pomaly dvadsať rokov rešpektujú všetci primátori, ktorí za to obdobie sedeli na radnici. Teda oveľa dlhšie, než vzniklo občienske združenie, čo sa ich rozhodlo hodnotiť.

Ak už chceli v TIS hodnotiť transpatentnosť Noviniek z radnice, mali si všímať iné veci, ktoré v nich nevoňajú. Lenže to by sa im muselo chcieť. Inak by zistili, ako netransparentne sa postupovalo pri vyplácaní odmien za publikované články v nich. Bežnou praxou je, že sa po vydaní aktuálneho čísla ocení kvalita práce prispievateľov určitou sumou, ktorá sa im vyplatí ako honoráre. Meradlom môže byť rozsah, zaujímavosť či závažnosť témy a jej prínos. Osvedčeným autorom sa môže dať už vopred vedieť, koľko za príspevok dostanú.

V priebehu posledných šiestich rokov mesto upustilo od tohto princípu a začalo viac preferovať vyplácania honorárov na základe autorských zmlúv. Súčasne s tým sa aj zvyšovali náklady na samotný mesačník. Ešte raz pripomíname, že proti obsahu ani vynaloženým finančným prostriedkom nenamietame. Zaskočil nás však postup, ako sa toto vyplácanie realizovalo minulý rok.

Za normálnych okolností sa autorské zmluvy uzatvárajú pred tým, než príde k ich naplneniu. Ak vieme, že služby autorov budeme využívať celoročne a poznáme tiež, aký priestor im poskytneme, po správnosti by sme s nimi mali tieto autorské zmluvy uzavrieť začiatkom roka. V Trnave sa to však posledné tri roky robí na poslednú chvíľu a minulý rok až tak neskoro, že ich primátor Peter Bročka podpisoval v čase, keď Novinky z radnice nevychádzali. Presnejšie ich podpisoval 9.12.2016 s tým, že práce mali autori odovzdať do 15.12.2016. Novinky už boli ale vytlačené koncom novembra a v čase podpisovania sa už rozdávali občanom!

Hipoteticky, ak by išlo o dva či tri články, za tých šesť dní by sa to dalo stihnúť. Ale podpisovali sa zmluvy o dodaní 100, 28, 13, 9 a menej článkov. V niektorých prípadoch išlo o vysoko odborné články, ktoré sa nerodia z hodiny na hodinu. Navyše, primátor podpísal aj takú autorskú zmluvu, ktorá vôbec nebola naplnená a autorka, docentka Trnavskej univerzity Erika Juríková, tak dostala peniaze vlastne za nič.

Nuž, ale aj to sa stáva, ak neexistuje systém práce, bez ktorého sa výroba žiadneho periodika nezaobíde. Potom by nedošlo k tomu, že peniaze za články dostáva len jedna skupina ľudí a druhá, rovnako početná nedostane nič. A to je druhá rovina problému Noviniek z radnice. Namiesto toho, aby publikovanie v nich bolo akousi prestížou autorov, stala sa z nich zárobková činnosť pre ľudí, ktorí na jednej strane recyklujú svoje práce zo svojho pracoviska, alebo si prostredníctvom nich riešia potrebu svojej publikačnej činnosti pre udržanie akademickej hodnosti. Pritom mesto platí redaktorku Noviniek z radnice, ktorej počet autorských článkov je v jednotlivých vydaniach ako šafránu.

Nikomu jeho peniaze ani prácu nezávidím, skôr si myslím, že pre transparentnosť by sa mali pravidlá zrovnoprávniť. Buď poslanci mesta navýšia rozpočet mesačníka, aby sa ušlo každému (touto cestou by som ale nešiel), alebo by sa za príspevky neplatilo nič, poprípade symbolická suma 5 € za príspevok. Možno by potom autori neboli veľmi spokojní a svoje aktivity by utlmili, no na druhej strane by dostala priestor vyniknúť osoba, ktorá by mala mať aspoň 8 článkov v Novinkách mesačne. A mesto by určite urobilo radosť aj samotnej TIS, že je všetko v najlepšom poriadku.

5. 4. 2017 10:00 | Spoločnosť
 
pošli na vybrali.sme.sk