Parkovisko bude o rok, no drahšie

Vodiči i pacienti musia ešte rok vydržať. Toľkokrát sľubované parkovisko pri novom pavilóne Fakultnej nemocnice Trnava mesto zrealizuje až na jar 2018.

pošli na vybrali.sme.sk
 

Parkovisko bude o rok, no drahšie

Až na februárovom mestskom zastupiteľstve sa totiž poslanci zaoberali kúpou pozemku od nemocnice, cez ktorý sa bude na parkovisko vchádzať.

Na nutnosť vybudovať parkovisko pri nemocnici upozorňoval ešte v minulom volebnom období nezávislý poslanec Matej Lančarič. Podľa neho sa vtedy mohlo kritický stav s parkovaním vyriešiť navozením štrku na pozemky mesta. Vtedajšie vedenie mesta sa však zaoberalo myšlienkou predaja 3 300 m2 investorom, ktorí by tam vybudovali parkovací dom.

V októbri 2015 sa o potrebe parkoviska pri nemocnici hovorilo znova. Matej Lančarič už ako viceprimátor informoval verejnosť, že zarastený pozemok pri nemocnici sa zmení na parkovisko pre 100 automobilov možno už na jeseň 2016. Po nevyhnutnej úprave povrchu by už nemalo byť štrkové, ale spevnené zámkovou dlažbou. Na realizáciu nových parkovísk mesto v rozpočte na rok 2016 vyčlenilo 400 000 €. Prešiel však už ďalší polrok a na pozemku sa okrem vyrúbania stromov v apríli 2016 nič viditeľné neudialo.

Vypracoval sa však projekt parkoviska, ktorý rátal so vstupom naň cez už jestvujúce parkovisko pozdĺž komunikácie spájajúcej Dohnányho a Žarnovovu ulicu. Pozemok pod ním o rozlohe 153 m2 patrí štátu a spravuje ho nemocnica, takže sa najskôr mesto muselo dohodnúť na jeho odkúpení. Tieto rokovania sa začali ešte v decembri 2015, no FN Trnava nemohla mestu vyhovieť skôr, než v zmysle zákona o správe majetku štátu nebola určená presná výmera odpredávaného pozemku. Geometrický plán bol síce vyhotovený a úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Trnava 30. marca 2016, no vyhotovenie znaleckého posudku a stanovenie všeobecnej hodnoty majetku trvalo ďalších 10 mesiacov. Nemocnica predložila kúpnu zmluvu so sumou 16 500 eur až 4. januára.

Spomínaný projekt sa mal realizovať v druhom polroku 2016, pričom sa najskôr museli preložiť podzemné káble nízkeho a vysokého napätia, vytvoriť ochrana vedení Železníc SR, vybudovať odvodnenie plôch parkoviska, verejné osvetlenie i elektrickú prípojku k prípadnej rampe. Peniaze na to boli, no nespravilo sa nič. Podľa vyjadrenia mestského úradu realizáciu tejto investície spomalila práve ochrana káblov železníc, bez ktorej sa vraj nemohli začať ostatné stavebné práce. Aj preto sa termín presunul na rok 2017.

Napokon má na mestskom pozemku vzniknúť parkovisko s 99 parkovacími státiami na spevnenom povrchu. Oproti plánovanému rozpočtu cca. 400 000 eur sa však teraz ráta s nákladmi 494 226 € na jeho vybudovanie.

4. 4. 2017 14:00 | Spoločnosť
 
pošli na vybrali.sme.sk