DROBNÁ - GERLICI, Eva

pedagogička, poetka, editorka, štatutárna zástupkyňa HKPS

Kategórie: poézia, próza

Mgr. Eva Drobná sa narodila 19. 12. 1943 v Trnave. Po absolvovaní Pedagogickej fakulty na Univerzite Komenského BA pracovala ako učiteľka slovenského jazyka na základnej škole. Neskôr po absolvovaní PdF UKF v Nitre učila na strednej odbornej škole. Je zakladateľkou Dievčenskej odbornej školy v Trnave.


Od roku 1999 pôsobila ako jazyková redaktorka na edičnom oddelení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska – (HKPS, 1991); autorkou projektov: Literárna Trnava, Trnavské literárne listy, editorkou literárnych zborníkov; organizátorkou literárnych podujatí v Trnave, ktorých cieľom je predstavovanie literátov trnavskej verejnosti. Počas pôsobenia na UCM v Trnave vydala publikáciu Metodická príručka pre autorov, (Trnava, UCM 1999). Pre 8. ročník ZŠ, napísala učebnicu Ručné práce. (Trnava, AD 2007).


V celoslovenskej literárnej súťaži Chalupkovo Brezno bola jej tvorba ocenená v zlatom
a striebornom pásme. Svoje básne uverejňovala v časopisoch: Kultúra a život Trnavy
(1989), Nová cesta (1989), Učiteľské noviny (2000), Almanach (2001), zborníky
Horizonty (2001, 2002).
Za prínos v oblasti umeleckej a publicistickej tvorby v prospech rozvoja kultúry
v Trnavskom samosprávnom kraji jej predseda Trnavského samosprávneho kraja
Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., udelil Pamätnú medailu predsedu TTSK (2012).

Prehľad tvorby

Zborníky

Editorka a zostavovateľka DROBNÁ, EVA, HKPS Trnava:
Literárna Trnava '96 (zborník literárnych súťažných prác žiakov a študentov).
Horizonty 1 – zborník 2001. HKPS Trnava.
Horizonty 2 – zborník 2002. HKPS Trnava.
Hľadanie a návraty – zborník 2002. HKPS Trnava.
Literárna Trnava – zborník 2003. HKPS Trnava.
Trnavské pero – zborník 2004. HKPS Trnava.
Na perutiach lásky – zborník 2005. HKPS Trnava.
Tvorivým perom – zborník 2005. HKPS Trnava.
O cenu Slovenského učeného tovarišstva – zborník súťažných prác 2006.
O cenu Slovenského učeného tovarišstva – zborník súťažných prác 2007.
O cenu Slovenského učeného tovarišstva – zborník súťažných prác 2008.
O cenu Slovenského učeného tovarišstva – zborník súťažných prác, 2009. HKPS Trnava.
Trnavské literárne listy 2008 - 2010. HKPS Trnava.

Súborné dielo:

Veselé veršíky: kol. autoriek (Drobná, E; Kopúnková, E.; Krajáčová, M.; Turianska,
M.; Spustová, G.), HKPS Trnava, 2005.

Spomienky očami pamätníkov: (J. Strečanský – Verný syn dona Bosca),
zostavovateľky: Margita Kániková – Eva Drobná, HKPS Trnava, 2010.

Vydané publikácie – poézia:
Melódie srdca. HKPS Trnava, 2005.
Jesenné zamyslenia. HKPS Trnava, 2011.

 

 

Diela autora