DANAJ, Miroslav

básnik, prozaik, profesor, lekár, prednosta Chirurgickej kliniky v Trnave

Kategórie: poézia

Prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., sa narodil 1. 1. 1946 v Dolnej Strede nad Váhom. Po absolvovaní štúdia na Lekárskej fakulte v Martine (1969) pracuje na Chirurgickej
klinike v Trnave, v súčasnosti Fakultnej nemocnice v Trnave, ako jej prednosta. Zároveň je profesorom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje chirurgiu v ošetrovateľstve a verejnom zdravotníctve. Je členom Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a členom Akademického senátu TU. Popri odbornej
publikačnej činnosti organizuje medzinárodné chirurgické zjazdy v Trnave.


Verše publikoval v Slovenských pohľadoch, odzneli v Slovenskom rozhlase a
na viacerých kultúrnych podujatiach.

Vydané publikácie – literárna tvorba:
Niečím ťa možno liečim. Matica slovenská Martin, 2008.
Roztratená nahota. Matica slovenská Martin, 2009.
OnaQjšia káva. Matica slovenská Martin, 2010.
V pohode, dá sa. Krátke príbehy z dlhej cesty. Matica slovenská Martin, 2011.
 

Publikovanie v zahraničí
SLAVIA, rivista trimestrale di cultura, 2010, Anno XIX, s. 150 – 154,
preklad Pavol Štubňa.

 

Diela autora

Poviedky na dnes