BODORIK, Karol

hudobník, textár vlastných skladieb, básnik, prozaik, inžinier, generálny sekretár občianskeho združenia Slovenské jadrové Fórum, štatutár kapely Old Boys Jazz Band

Kategórie: próza, poézia

Ing. Karol Bodorik sa narodil 14.6.1943 vo Vinohradoch nad Váhom pri Seredi. Ako štvorročný sa s rodičmi presťahoval do Trnavy, kde žije dodnes.
Už ako školáka ho plne uchvátila gitara. Na trnavskom gymnáziu pôsobil v hudobno-speváckom súbore. Počas štúdií na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave hral na gitare a banjo na trnavských mládežníckych popoludniach „Téopécy“ v KD Kovosmalt Trnava.
Karol Bodorik od roku 2001 pôsobí v seniorskej swingovej kapele Old Boys
Jazz Band. Kapela bola v roku 2003 pretransformovaná na dobrovoľné občianske
združenie. V roku 2004 vydali CD VIAGRA SWING2 (krst sa uskutočnil na Trnavskom
jazzyku 2004), kde má autor skladby s vlastným textom: Bosa Mocca, Domov,
Špiglsálske boogie, Šíp z kuše, Plavovláska, Chýbaš mi.
Vyjadrenie básnikových emócií sa prenieslo i do oblasti literatúry. Zo začiatku si iba
vkladal poznámky z humorných príbehov do obálky, neskôr ich začal zaznamenávať na
notebooku, ktorý nesmel chýbať pri žiadnej služobnej ceste a využíval ho i na letiskách.
Svoje poznatky skĺbil do úsmevných poviedok a básní, najmä v knihe Zlepenec .
V Slovenskom rozhlase v Bratislave vystúpil Karol Bodorik v relácii „Slovinky“
s úryvkom z knihy Zlepenec a to úvodom do „Gramatyky trnafského správnopysu“.
Okrem pôsobenia od roku 2009 v literárnom klube pri Knižnici
Juraja Fándlyho v Trnave – Fórum humoristov, zúčastnil sa súťaží: O cenu
Slovenského učeného tovarišstva a Literárny salón 2009. Spolupracuje s Braňom
Jobusom – do ich programu „Vrbovskí víťazi“ pripravil zväzok básní Poézyja
bezpečnoscy a ochrany zdravá pri prácy, obsahujúci básne: Bagandže, Nevydzím,
Vercajch.

S Fórom humoristov sa v roku 2010 zúčastnil na Kremnických gagoch
v pásme Trnafské rodinné balenie básňami Politika a Volebná. Pre Študentské
divadlo pri Trnavskej univerzite napísal hudobnú hru HNYDY – trnafská swingotešenyca.


Vydaná publikácia:
ZLEPENEC. Magna Trnava, 2003. Je aj na CD.

Zborníky:
VYZNANIE LÁSKY, KDE SA PODEL KAPELNÍK, Zasináč.sk – zborník Fóra
humoristov, 2010.
KRONIKA KAPELY DIXIELAND, ktorú viedol Ing. Karol Bodorik.
ZBORNÍK: „Poézyja bespečnoscy a ochrany zdravá pry prácy“.

 

Diela autora