KÁNIKOVÁ,Margita

publicistka, prozaička

Kategórie: publicistika, próza

KÁNIKOVÁ,Margita

Margita Kániková sa narodila 5. 11. 1940 v Jablonci, okr. Bratislava vidiek. V roku 1959 ukončila Obchodnú akadémiu s maturitou. Neskôr, ako pracovníčka ŽOS Trnava absolvovala Dopravný inštitút v Prahe, ktorý jej nahrádzal vysokoškolské vzdelanie. Jej koníčkom bola hádzaná a za Spartak Trnava hrávala v rokoch 1955-1965. Bola aj juniorskou reprezentantkou ČSR. Pracovala vo viacerých ekonomických funkciách. Jej veľkým koníčkom však bola aj kultúra, ktorej sa neskôr venovala profesijne. Najskôr ako dobrovoľná knihovníčka, neskôr ako pracovníčka DK ROH Trnava, kde založila Literárny klub Bernolák, organizovala besedy aj so spisovateľmi nepohodlnými vtedajšiemu režimu a následne literárnu súťaž Ocenu Slovenského učeného tovarišstva.

Už v tomto období externe spolupracovala smesačníkom Život a kultúra Trnavy, Smena na nedeľu, Literárny týždenník a iné, kde informovala o kultúrnom dianí v Trnave. Po zmene režimu krátko pracovala v novinách Trnavské listy a neskôr, až do jeho zániku, v Hlase ľudu. V súčasnosti spolupracuje pri vydávaní Trnavských literárnych listov a prispieva do Noviniek z radnice v Trnave. Jej články si čitatelia môžu prečítať aj v časopise Kultúra, Slovenské národné noviny, Katolícke noviny a i. Margita Kániková je aj autorkou štyroch kníh. V roku 2001 vyšla jej prvá knižka o básnikovi a vedcovi Andrejovi Žarnovovi, V znamení púpavy. Priblížila čitateľovi neznáme kapitoly z jeho pohnutého života a uviedla na správnu mieru rôzne fámy, ktoré boli o spomínanom básnikovi šírené aj prostredníctvom tlače. V roku 2010 vyšlo druhé, doplnené vydanie knihy V znamení púpavy. Spolupracovala na vydaní knihy Andrej Žarnov (1903-1982) – Zborník o živote univerzitného profesora MUDr. Františka Šubíka.

V roku 2005 vyšla jej ďalšia knižka Trnavské impresie, kde sa píše o osudoch zväčša obyčajných ľudí z Trnavy a okolia, ktorí boli prenasledovaní totalitným režimom. Vknihe Na troskách nádeje, ktorá vyšla v roku 2006, je zobrazený život jednej trnavskej rodiny na pozadí historických udalostí. Vknihe Z oblakov na tvrdú zem, ktorá vyšla v roku 2007, je témou drogová závislosť. Dej je znova situovanýdo Trnavy a jej okolia. Spolupracovala na vydaní knihy Juraja Kadleca Lopta a kalich, knihách o Jozefovi Strečanskom: Kňaz s harmonikou a Spomienky očami pamätníkov. Na vydanie má pripravené voľné pokračovanie Trnavských impresii, ktoré, ak sa nájdu potrebné finančné prostriedky, vyjdú pod názvom Opiatej u Thalmeinera. Za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji jej predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš v roku 2009 udelil Pamätnú medailu predsedu TTSK.

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 15. februára 2011 schválilo návrh na udelenie Ceny mesta Trnava Margite Kánikovej pri príležitosti životného jubilea a za vynikajúcu propagáciu mesta Trnava a aktiváciu literárneho života.

 

Diela autora